Všejaderná Fúze

Všejaderná fúze je krycí název pro reprezentační ples FJFI, který se koná každý rok již přes čtvrt století. Ples je tradičně uváděn divadelním představením z pera studentů.

Noc na Jaderce

Noc na Jaderce je nejnovější akce pořádaná Studentskou Unií. Slouží k seznámení studentů se zaměřeními jednotlivých kateder FJFI. Ty tak mají jedinečnou možnost se předvést a formou přednášek a experimentů prezentovat své poslání. Všechno je ale v iniciativě studentů daných kateder.

Ulov mě na Jaderce

Ulov mě na Jaderce je zcela novým formátem mezi akcemi Studentské unie. Jedná se ve své podstatě o veletrh firem, které nabízejí volná pracovní místa, stáže, spolupráce na bakalářských či magisterských pracích.